Om

Borlänge Konststudiegrupp bildades 1943 och hade sin första verksamhet i Hushagens gamla skola.

Folkskolläraren H.I.Helmer, var tillsammans med Arne Granlund initiativtagare till bildandet av föreningen.

1978 erbjöds gruppen av kommunen att disponera kulturhuset Lisselgården i Forssa. Där höll föreningen till med flera aktiviteter än teckning och målning, bland annat konstgrafiskt tryck, modellering med mera.

2009 flyttade vi ateljén till Högåkersgatan 4.

Syftet med gruppens verksamhet är att bygdens konstintresserade ska ha möjlighet att träffas, diskutera och praktiskt arbeta med olika uttryckssätt, för att därigenom utveckla och berika intresset för konst i allmänhet.

Du som är nybörjare kan få lära dig grunderna i teckning/målning i någon av alla våra kamratcirklar.